Spelregels

Triathlonstijl Biljartclub Vredestein

Een partij wordt begonnen met het trekken van de bovenband, d.w.z. de ballen worden op de afstootlijn geplaatst, tussen het linker- en het rechter benedenacquit en de lange band, de rode bal wordt op het bovenacquit geplaatst en mag bij het trekken niet geraakt worden. Bij het trekken spelen de spelers tegelijkertijd hun bal naar de bovenband. De speler wiens bal het dichtst bij de benedenband tot stilstand komt, ongeacht of deze band is geraakt, mag bepalen aan wie de beginstoot wordt toegekend (bepaling acquitstoot).

De speler die de partij begint doet dit met de gele bal en speelt daar de gehele partij mee. De andere speler (tegenstander) speelt de gehele partij met de witte bal, ook in de nabeurt.

De eerste of aanvangsstoot moet altijd over rood gespeeld worden. Ook als de ballen in de partij opnieuw opgezet moeten worden. Wanneer de eerste speler mist, moet de andere speler (tegenspeler) doorgaan met de positie zoals door de eerste speler is achter gelaten.

Bij het uitspringen, of vastliggen van een bal (d.w.z. de speelbal ligt vast tegen één van de twee ballen waarop gecaramboleerd moet worden), mogen de ballen weer in de aanvangspositie geplaatst worden op verzoek van de speler die aan de beurt is. Hij of zij heeft ook de keus om via de losse band te spelen, via de niet vastliggende bal, dan wel d.m.v. “massé” (met een sterk gelifte achterhand spelen van de stootbal. De persing op de stootbal laat de bal een voorwaartse curve maken) of “Piqué” (een trekstootvorm met een nagenoeg verticale stand van de keu. In deze stootvorm beweegt de stootbal zich voorwaarts. De bal keert terug, nadat de tweede bal geraakt is).

Speluitleg en puntentelling

Men maakt eerst een libre carambole. Dit telt voor één punt. Hierna volgt een bandstoot carambole, deze telt voor twee punten en vervolgens een driebanden carambole welke telt voor drie punten. Heeft men alle drie uitvoeringen in één beurt gemaakt dan heeft men 1 + 2+ 3 = 6 punten.

Hierna gaat de speler gewoon door en begint weer met een libre carambole. Dat is één punt. Het totaal is dan 7 punten. Maakt men nog een bandstoot carambole dan heeft men 7 + 2 = 9 punten. Dan weer een driebanden carambole, men heeft dan 9 + 3 = 12 punten enz..

De volgorde is altijd libre – bandstoten – driebanden.

Als men mist moet de volgende speler (tegenstander) weer met een libre carambole beginnen.

De arbiter (optioneel) telt normaal 1 – 3 – 6 – 7 – 9 – 12 enz. voor iedere gemaakte carambole en geeft dit door aan de schrijver die een tellijst heeft van de behaalde punten bijv. "noteren 12", dan staat daarop 12 caramboles en moet in die beurt 12 punten worden genoteerd.

Heeft de speler nog één carambole te gaan en moet bijvoorbeeld een bandstoot carambole (= 2 punten) gemaakt worden, dan telt deze gemaakte bandstoot carambole slechts voor één punt. Men kan nooit meer punten halen dan de partijlengte (aantal te maken caramboles = TMC).

Lengte van de partij (TMC)

De lengte van de partij (TMC) wordt berekend volgens de formule: gespeeld moyenne van het vorige toernooi x 30, afgerond naar boven. Voor spelers die niet eerder hebben deelgenomen wordt de partijlengte bepaald door de organisatie.

Wedstrijdpunten

Een gewonnen partij levert de winnaar 12 punten op, bij een gelijkspel elk 11 punten en de verliezer krijgt het aantal punten al naar gelang het aantal gemaakte caramboles, afgerond op hele punten naar beneden.

Berekening eindstand

[1] Het behaalde aantal punten bepaalt de eindstand;

[2] Bij een gelijke totaal puntenscore (aan het eind van het toernooi) bepaalt het scoringspercentage de eindrangschikking;

[3] Is ook dat gelijk, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het aanvangsmoyenne;

[4] Is het dan nog gelijk, dan wordt het gespeelde moyenne doorslaggevend.

Tijdwaarnemingen

Er zijn tijdwaarnemingen uitgevoerd van de Triatlonstijl B.C. Vredestein. Daaruit is gebleken dat één partij gemiddeld ongeveer een half uur in beslag neemt.

Poule indeling

Wij spelen in één poule. Dat betekent dat alle deelnemers tot de halve finale één keer tegen elkaar spelen.

Voorschrift

Iedere deelnemer krijgt aan het begin van het toernooi een deelnemerslijst aangereikt (hetzij per e-mail dan wel persoonlijk). Hierop staat vermeld het telefoonnummer en/of e-mailadres van alle deelnemende leden om zodoende de onderlinge wedstrijden met elkaar af te kunnen stemmen. Dus maak met elkaar een afspraak om je partij(en) te spelen. Houd er rekening mee dat wij slechts 3 biljarttafels beschikbaar hebben. In het begin wil iedereen spelen en zoveel mogelijk, echter als daar de ruimte (tijd) niet voor is, gun de ander ook een partij te spelen.

Gebruikmaking van een arbiter (teller) is optioneel. Verder zijn aan dit toernooi geen “vaste” dagen verbonden. Wel dient er in acht worden genomen dat wanneer er een P.V. toernooi gepland staat, er geen Triathlonwedstrijden gespeeld kunnen worden. De wedstrijdleiding c.q. organisatie zal dit i.s.m. de P.V. toernooileider tijdig kenbaar maken.

Up-to-date houden van de wedstrijden:

Bij de organisatie c.q. wedstrijdleiding inleveren: de uitslag (dit is: gemaakt aantal caramboles en aantal beurten van beide spelers). De uitslag zal  z.s.m. worden verwerkt en de gespeelde wedstrijd wordt afgevinkt.  Hiervan worden jullie één keer per week op de hoogte gesteld via onze website www.bcvredestein.nl.

Toernooi 2023/2024

De wedstrijden mogen vanaf 30 oktober 2023 worden gespeeld. Alle wedstrijden moeten uiterlijk donderdagavond 6 juni 2024 om 23:00 uur gespeeld zijn. Daarna wordt de eindstand opgemaakt en wordt begonnen met het spelen van de halve finale en de finale (vastlegging speelavonden voor zowel de halve finale als finale is ploeg afhankelijk).

Halve finale

De nummers 1 t/m 8 van de eindstand plaatsen zich voor de halve finale en worden in 2 poules (A en B) ingedeeld. Zij spelen hun partijen op één avond in een halve competitie.

De indeling van de halve finale is als volgt:

Poule A Poule B
Nrs 1, 3, 5 en 7 van de eindstand Nrs 2, 4, 6 en 8 van de eindstand

De eerste twee van elke poule (A en B) gaan naar de finale. De datum van de finale wordt z.s.m. na de halve finale vastgelegd.

Finale

De 4 finalisten spelen in een halve competitie tegen elkaar om het kampioenschap.

Het wedstrijdschema van de finale is:

Partij
1e poule A versus 2e poule B
1e poule B versus 2e poule A
1e poule A versus 1e poule B
2e poule A versus 2e poule B
1e poule A versus 2e poule A
1e poule B versus 2e poule B

De speler die de meeste punten verzamelt in de finaleronde wordt gehuldigd als de “Kampioen Triathlontoernooi 2023” en ontvangt na afloop de Wissel Bokaal B.C. Vredestein Triathlontoernooi.