Geen activiteiten gepland de komende tijd

Spelregels

Triathlonstijl Biljartclub Vredestein

Een partij wordt begonnen met het trekken van de bovenste korte band, d.w.z. de ballen worden op de afstootlijn geplaatst, tussen het linker- en het rechter beneden-acquit en de lange band, de rode bal wordt op het boven acquit geplaatst en mag bij het trekken niet geraakt worden. Bij het trekken spelen de spelers tegelijkertijd hun bal naar de bovenste korte band, De speler wiens bal het dichtst bij de benedenband tot stilstand komt, ongeacht of deze band is geraakt, mag bepalen aan wie de beginstoot wordt toegekend (bepaling acquitstoot).

De speler die de partij begint doet dit met de gele bal en speelt daar de gehele partij mee. De andere speler (tegenstander) speelt de gehele partij met de witte bal, ook in de nabeurt.

De eerste of aanvangsstoot moet altijd over rood gespeeld worden. Ook als de ballen in de partij opnieuw opgezet moeten worden. Wanneer de eerste speler mist, moet de andere speler (tegenspeler) doorgaan met de positie zoals door de eerste speler is achter gelaten.

Bij het uitspringen, of vastliggen van een bal (d.w.z. de speelbal ligt vast tegen één van de twee ballen waarop gecaramboleerd moet worden), mogen de ballen weer in de aanvangspositie geplaatst worden op verzoek van de speler die aan de beurt is. Hij of zij heeft ook de keus om via de losse band te spelen, via de niet vastliggende bal, dan wel d.m.v. “massé” (met een sterk gelifte achterhand spelen van de stootbal. De persing op de stootbal laat de bal een voorwaartse curve maken) of “Piqué” (een trekstootvorm met een nagenoeg verticale stand van de keu. In deze stootvorm beweegt de stootbal zich voorwaarts. De bal keert terug, nadat de tweede bal geraakt is).

Speluitleg en puntentelling

Men maakt eerst een libre carambole. Dit telt voor één punt. Hierna volgt een bandstoot carambole, deze telt voor twee punten en vervolgens een driebanden carambole welke telt voor drie punten. Heeft men alle drie uitvoeringen in één beurt gemaakt dan heeft men 1+2+3= 6 punten.

Hierna gaat de speler gewoon door en begint weer met een libre carambole. Dat is één punt. Het totaal is dan 7 punten. Maakt men nog een bandstoot carambole dan heeft men 7 + 2 = 9 punten. Dan weer een driebanden carambole, men heeft dan 9 + 3 = 12 punten enz..

De volgorde is altijd libre – bandstoten – driebanden.

Als men mist moet de volgende speler (tegenstander) weer met een libre carambole beginnen.

De arbiter (optioneel) telt normaal 1 – 3 – 6 – 7 – 9 – 12 enz. voor iedere gemaakte carambole en geeft dit door aan de schrijver die een tellijst heeft van de behaalde punten bijv. "noteren 12", dan staat daarop 12 caramboles en moet in die beurt 12 punten worden genoteerd.

Heeft de speler nog één carambole te gaan en moet bijvoorbeeld een bandstoot carambole (= 2 punten) gemaakt worden, dan telt deze gemaakte bandstoot carambole slechts voor één punt. Men kan nooit meer punten halen dan de partijlengte (aantal te maken caramboles = TMC).

Lengte van de partij (TMC)

De lengte van de partij (TMC) is het gespeelde gemiddelde (MOY) vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal beurten (voorgaande editie: in 2022 was het gemiddelde van het hele toernooi 26 beurten), plus 7.

Voor deelnemer(s) die niet eerder aan dit toernooi heeft (hebben) deelgenomen wordt de partijlengte bepaald door de organisatie.

Wedstrijdpunten

Een gewonnen partij levert de winnaar 12 punten op, bij een gelijkspel elk 11 punten en de verliezer krijgt het aantal punten al naar gelang het aantal gemaakte caramboles.

Berekening eindstand finale

[1] Het behaalde aantal punten bepaalt de eindstand;

[2] Bij een gelijke totaal puntenscore (aan het eind van het toernooi) bepaalt het scoringspercentage de eindrangschikking;

[3] Is ook dat gelijk, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het aanvangsmoyenne;

[4] Is het dan nog gelijk, dan wordt het gespeelde moyenne doorslaggevend.

Tijdwaarnemingen

Er zijn tijdwaarnemingen uitgevoerd van de Triatlonstijl B.C. Vredestein. Daaruit is gebleken dat één partij gemiddeld ongeveer een half uur in beslag neemt.

Poule indeling

Wij spelen in één poule. Dat betekent dat alle deelnemers één keer tegen elkaar spelen.