Ereleden en andere gedecoreerden

Erelid en Lid van Verdienste zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.


Bob de Groot - Erevoorzitter

Lid vanaf 15 februari 1954 - lidmaatschap beëindigd in 2000

Bob is 40 jaar lang (van 1955 tot 1995) voorzitter geweest van de biljartclub. Die langdurige periode en zijn bijzondere verdiensten voor de club waren genoeg redenen om hem unaniem tot erevoorzitter te benoemen.

 

Aad Kruidenier - Erelid (postuum)

Lid vanaf 12 september 1979, † 16 januari 2000

Als blijk van waardering voor zijn verdiensten voor de club is Aad benoemd tot postuum erelid.

 

Bennie Kamphuis - Erelid (2008)

Lid vanaf 25 november 1968

Bij zijn 40-jarig lidmaatschap is Bennie conform de geldende statuten benoemd tot erelid.

 

Hans Veenvliet - Erelid (2010)

Lid vanaf 19 januari 1966 - lidmaatschap beëindigd in 2010

Bij zijn om gezondheidsredenen noodzakelijke afscheid heeft het bestuur hem benoemd tot erelid. Hans is ook voorzitter geweest van de Enschedese Bedrijfs Biljart Bond, waar hij is benoemd tot Lid van Verdienste.

 

Bé van der Veen - Erelid (2013)

Lid vanaf 14 augustus 1973

Bij zijn 40-jarige lidmaatschap is Bé conform de geldende statuten benoemd tot erelid.

 

Corrie Beun - Erelid (2015)

Lid vanaf 14 mei 1982

Als blijk van waardering voor zijn inzet heeft  het bestuur en een groot deel van de leden ermee ingestemd om Corrie op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2015 tot erelid te benoemen.

 

Gerard Roolvink - Erelid (2015)

Lid vanaf 13 november 1977, † 29 maart 2017

Als blijk van waardering voor zijn inzet als bestuurslid en penningmeesterschap gedurende vele jaren hebben het bestuur en de leden er unaniem mee ingestemd om Gerard op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2015 tot erelid te benoemen.

 

Hans Oude Alink - Erelid (2015)

Lid vanaf 12 januari 1979

Als blijk van waardering voor zijn inzet als bestuurslid gedurende vele jaren hebben het bestuur en de leden ermee ingestemd om Hans op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2015 tot erelid te benoemen.

 

Gerrit Wissink of Geerdink - Erelid (2015)

Lid vanaf 14 mei 1977, † 29 maart 2018

Met algehele instemming van de leden werd Gerrit op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 2015 tot erelid benoemd.

 

Frits Nijhof - Lid van Verdienste (2019)

Lid vanaf 27 mei 1990, † 20 april 2023

Voor zijn bijzondere inspanningen en verdiensten voor de club en de bond is Frits in 2019 benoemd tot Lid van Verdienste.