• Triathlon inschrijven uiterlijk 8 oktober
  • 19 oktober ALV 2022

Toernooireglement P.V.-toernooi

1e Ronde:

Het aantal poules is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er worden zoveel mogelijk poules van drie samengesteld. Als  het aantal spelers in de 1e ronde niet door 3 deelbaar is, dan is het onvermijdelijk dat er ook poules van 4 komen.

De nummers 1 en 2 van de poules van drie spelers plaatsen zich rechtstreeks voor de 2e ronde. Daar kunnen een aantal spelers (1 of 2) van de reserve rankinglijst aan worden toegevoegd om tot een door 3 deelbaar aantal te komen.  Bij poules van vier spelers gaan de beste 3 door.

2e Ronde:

De nummers 1 en 2 van de poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinale. Daar kunnen 1 of meer spelers van de reserve ranking aan toegevoegd worden om in de kwartfinale een door 3 deelbaar aantal te krijgen.

Kwartfinale

De nummers 1 en 2 van de poules gaan door naar de halve finale. Bij een gelijk aantal punten beslist het scoringspercentage. Als ook dit gelijk is, geeft het gespeelde moyenne de doorslag.

Halve Finale (8 spelers):

De nummers 1 en 2 van de 2 poules plaatsen zich voor de finale. Bij een gelijk aantal punten beslist het scoringspercentage. Als ook dit gelijk is, beslist het moyenne.

Finale (4 spelers)

De einduitslag wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal punten beslist het scoringspercentage. Als ook dat gelijk is, volgt er een shoot-out.

Shoot-out

Voorafgaand aan de shoot-out wordt de keuzetrekstoot uitgevoerd. Een shoot-out geldt als een nieuwe partij van één beurt, waarbij beide spelers beginnen met de acquitstoot. Dit wordt eventueel herhaald tot er een winnaar kan worden aangewezen (degene met de meest gescoorde caramboles vanaf acquit).

Overige belangrijke punten

Spelers die deelnemen aan een biljartcompetitie worden volgens de moyennes die gelden bij het begin van de ronde. Tijdens een ronde wordt het TMC niet gewijzigd.

Herzieningen

Eventuele herzieningen gaan de volgende ronde in, behalve wanneer de herziening een eindherziening is. In dat geval gaat de herziening in bij de 1e ronde van het volgende toernooi. De eindherzieningen van de bond gaan er namelijk vanuit dat er géén (competitie)wedstrijden meer gespeeld worden, m.a.w. de eindherziening is het startmoyenne voor de eerste wedstrijd  van de nieuwe competitie.

Na afloop va het toernooi worden de spelers herzien. Voor spelers met een moyenne bij de bond wordt dat daarbij horende TMC gehanteerd. Spelers zonder bondsgemiddelde worden (her)berekend op basis van het gespeelde moyenne x 60, met een maximum van 10% naar boven of beneden.

Scoringspercentage:

Het scoringspercentage betekent: het aantal gemaakte caramboles (GMC) gedeeld door het aantal te maken caramboles (TMC). Zo nodig met meerdere cijfers achter de komma.

Finales

Spelers, die in beide spelsoorten de finale bereiken hebben het recht om ook in beide finales te spelen. Er hoeft dus géén keuze te worden gemaakt.

Aanvangstijd wedstrijden

De wedstrijden beginnen standaard om 19:30 uur. Eventuele afwijkende tijden worden tijdig meegedeeld.