Geen activiteiten gepland de komende tijd

Toernooireglement "P.V."-toernooi

1e speelronde (voorronde of 1e ronde):

Het aantal poules en speelronden is afhankelijk van het aantal deelnemers. Er worden zoveel mogelijk poules met een gelijk aantal spelers samengesteld. Als  het aantal spelers in de voorronde of 1e ronde niet door 3 of 4 deelbaar is, dan is het onvermijdelijk dat er poules van 3 én 4 komen.

De nummers 1 en 2 van de poules van drie spelers plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde. Daar kunnen een aantal spelers van de reserve rankinglijst aan worden toegevoegd om tot een door 3 of 4 deelbaar aantal te komen.  Bij poules van vier spelers gaan de eerste 3 door.

2e Ronde:

De nummers 1 en 2 van de poules van drie spelers plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinale. Daar kunnen 1 of meer spelers van de reserveranking aan toegevoegd worden om in de kwartfinale een door 3 of 4 deelbaar aantal te krijgen. Is het aantal spelers deelbaar door 4, dan maken we allemaal poules van 4. Bij poules van 4 gaan de eerste 3 door.

Kwartfinale (12 spelers)

De nummers 1 en 2 van de poules gaan door naar de halve finale. Bij een gelijk aantal punten beslist het scoringspercentage. Als ook dit gelijk is, geeft het gespeelde moyenne de doorslag.

Halve Finale (8 spelers):

De nummers 1 en 2 van de 2 poules plaatsen zich voor de finale. Bij een gelijk aantal punten beslist het scoringspercentage. Als ook dit gelijk is, is het gespeelde  moyenne doorslaggevend.

Finale (4 spelers)

De einduitslag wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal punten is het scoringspercentage beslissend. Als ook dat gelijk is, volgt er een shoot-out.

Shoot-out

Voorafgaand aan de shoot-out wordt de keuzetrekstoot uitgevoerd. Een shoot-out geldt als een nieuwe partij van één beurt, waarbij beide spelers beginnen met de acquitstoot. Dit wordt eventueel herhaald tot er een winnaar kan worden aangewezen (degene met de meest gescoorde caramboles vanaf acquit).

Overige belangrijke punten

Spelers die deelnemen aan een biljartcompetitie worden volgens de moyennes die gelden bij het begin van de speelronde. Tijdens een speelronde wordt het TMC niet gewijzigd.

Herzieningen

Eventuele herzieningen gaan de volgende ronde in, behalve wanneer de herziening een eindherziening is. In dat geval gaat de herziening in bij de 1e ronde van het volgende toernooi. De eindherzieningen van de bond gaan er namelijk vanuit dat er géén (competitie)wedstrijden meer gespeeld worden, m.a.w. de eindherziening is het startmoyenne voor de eerste wedstrijd  van de nieuwe competitie.

Na afloop van het toernooi worden de spelers herzien. Voor spelers met een moyenne bij de bond wordt het daarbij horende TMC gehanteerd.

Spelers zonder bondsgemiddelde voor Driebanden worden (her)berekend op basis van het gespeelde moyenne x 60, met een maximum van 10% naar boven of beneden. Bij Libre is de factor 25 x het gespeelde moyenne +7 (afgerond naar boven), ook weer met een maximum van 10% naar boven of beneden.

Scoringspercentage:

Het scoringspercentage betekent: het aantal gemaakte caramboles (GMC) gedeeld door het aantal te maken caramboles (TMC). Zo nodig met meerdere cijfers achter de komma.

Finales

Spelers, die in beide spelsoorten de finale bereiken mogen ook beide finales spelen. Er hoeft dus géén keuze te worden gemaakt.

Aanvangstijd wedstrijden

De wedstrijden beginnen standaard om 19:30 uur. Eventuele afwijkende tijden worden tijdig meegedeeld.