Enquête wedstrijdkleding

Speel je liever in een polo of in een overhemd?Waarom deze enquête?

Op de ALV van vorig jaar hebben we afgesproken om vóór de ALV van 2022 te inventariseren wat de voorkeur is van de leden (met name de competitiespelers). Speel je liever in een polo of in een overhemd?

Afhankelijk van de uitslag wordt bepaald of we een offerte gaan opvragen om eventueel een kostenbegroting te maken. Die zal dan door de penningmeester van een (financieel) advies worden voorzien en worden voorgelegd aan de vergadering. Het lopende seizoen (2022/2023) spelen we sowieso nog in polo's.

Alleen stemgerechtigde leden van Biljartclub Vredestein mogen aan de enquête deelnemen. Men kan slechts één keer stemmen per e-mailadres. Per lid telt één geldig uitgebrachte stem mee voor de bepaling van het resultaat.