Voor je agenda - ALV 2024 op 1 mei a.s.

Gepubliceerd op 17 maart 2024 om 14:00

Aankondiging

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2024

Het bestuur heeft de datum voor de Algemene Ledenvergadering 2024 definitief vastgelegd op woensdag 1 mei 2024.

Uitnodiging aan alle leden en donateurs

Alle leden en donateurs hebben of zullen een schriftelijke aankondiging ontvangen, per email of per brief. De notulen van de ALV 2023 zijn al eens toegestuurd, maar zijn voor alle zekerheid nog eens toegestuurd, samen met de definitieve uitnodiging en de agenda.

Agendapunten en vragen

Agendapunten en vragen voor de vergadering graag uiterlijk zaterdag 28 april aanleveren bij de secretaris.