Voor je agenda - de ALV 2022 is op 19 oktober a.s.

Gepubliceerd op 29 augustus 2022 om 23:40

Vooraankondiging

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022 is vastgesteld voor woensdag 19 oktober a.s. om 19:30 uur.

Het bestuur heeft een datum bepaald voor de Algemene Ledenvergadering 2022. Deze zal worden gehouden op woensdag 19 oktober a.s.

We hebben weer zoveel mogelijk rekening gehouden met ploegendiensten. Iedereen tevreden stellen is echter onmogelijk, daarvoor zijn de roosters te gevarieerd.

Uitnodiging

Alle leden en donateurs hebben of zullen een schriftelijke vooraankondiging ontvangen, per email of per brief. De notulen van de ALV 2021 zijn al eens toegestuurd, maar voor alle zekerheid zullen we die nog eens mailen, ruim vóór de vergadering, samen met de definitieve uitnodiging.

Agendapunten en vragen

Agendapunten en vragen voor de vergadering graag uiterlijk zondag 16 oktober aanleveren bij de secretaris.