Géén versoepelingen per 21 april. Heel misschien half mei weer open

Gepubliceerd op 14 april 2021 om 02:04

Er was een kleine hoop, dat er per 21 april weer wat meer mogelijk zou zijn, maar die hoop is inmiddels weer vervlogen. Het kabinet houdt vast aan de maatregelen tot tenminste 28 april en heeft een stappenplan ontwikkeld.

Openingsplan

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 april een openingsplan gepresenteerd waarin de mogelijke stappen staan richting een normaal leven. Met veel slagen om de arm laat het plan zien hoe de overheid de maatschappij weer wil openen.

De eerste verruimingen gaan in op 28 april, maar hebben geen enkele invloed op binnensporten. Details zijn bekendgemaakt op de persconferentie van 20 april (stap 1).

Per week wordt bekeken of het verantwoord is om een volgende stap te zetten. Dat wordt dan steeds in de  week daarvoor bekendgemaakt.

Heropening biljartlocatie per 11 mei, 26 mei of nog later?

Vanaf 11 mei (in stap 2) is de mogelijke heropening van binnensportaccommodaties aan de orde.

Of dat ook al voor onze locatie gaat gelden is nog niet duidelijk. De berichten daarover spreken elkaar wat tegen. Het is in ieder geval de vroegst mogelijke datum waarop we weer open zouden kunnen gaan, mits alles meezit.

We gaan er voorlopig heel voorzichtig vanuit, dat het inderdaad 11 mei wordt. Het zou mooi zijn. Natuurlijk proberen we daarover zo snel mogelijk zekerheid te krijgen.

Mocht 11 mei toch niet haalbaar zijn, dan is 26 mei (in stap 3) de volgende datum, wanneer de voorwaarden voor binnen en buiten sporten verder worden verruimd en de groepsgrootte binnen wordt verruimd naar dertig mensen, afhankelijk van de oppervlakte.

In het meest ongunstigste geval (in de planning) zouden we pas op 16 juni (in stap 4) open kunnen, wanneer de regels voor openstelling van de horeca verder worden verruimd, net als voor het sporten binnen en buiten.

Voor alle geplande stappen geldt: als de coronasituatie het toelaat (volgens het kabinet)

Als er tegenvallers zijn (bijvoorbeeld in de levering van vaccins, het vaccinatietempo, de keuze van vaccins, nieuwe mutaties, tegenvallende ziekenhuiscijfers) worden de data opgeschoven. Bij meevallers kunnen de geplande data ook naar voren gehaald worden.

Bezetting ziekenhuizen bepalend (waaronder intensive care)

Bij de besluitvorming weegt zwaar mee hoe de ontwikkeling is van de ziekenhuisbezetting, waaronder de intensive care.

Conclusie: data onzeker, voorwaarden onduidelijk

De precieze voorwaarden zijn onduidelijk. De 1,5 meter maatregel zal zeker nog van kracht blijven en er zal naar verwachting een maximum gesteld worden aan het aantal bezoekers. Zodra er meer bekend wordt zullen we dat hier melden.