Voor je agenda - de ALV 2021 is op 11 oktober a.s.

Gepubliceerd op 25 augustus 2021 om 19:21

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 is vastgelegd voor maandag 11 oktober a.s. om 19:00 uur.

Na enig plussen en minnen heeft het bestuur besloten, de Algemene Ledenvergadering 2021 te houden op maandag 11 oktober a.s.

We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met ploegendiensten, maar realiseren ons dat we daar nooit helemaal in zullen slagen, daarvoor zijn de diensten te gevarieerd.

We beginnen een half uurtje eerder, om 19:00 uur, vanwege de later die avond (om 20:45 uur) te spelen WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Gibraltar.

Uitnodiging

Alle leden en donateurs hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen, per email of per brief.  De notulen van de ALV 2020 zijn al eens toegestuurd, maar we zullen deze voor alle zekerheid nog eens mailen, ruimschoots vóór de vergadering.

Een goede voorbereiding is het halve werk ...

Agendapunten en vragen voor de vergadering graag uiterlijk donderdag 7 oktober aanleveren bij de secretaris.  Er is natuurlijk ook altijd ruimte voor in de rondvraag, maar we vinden het wel plezierig om ons te kunnen voorbereiden. Daar is niks spannends aan, maar gewoon onderdeel van de cursus "effectief vergaderen" (deel 1) ...

Het bestuur